Aizkraukles novada interešu izglītības centrs

 

Darbība

Aizkraukles Interešu izglītības centrs (AIIC) nodrošina kvalitatīvu, daudzveidīgu interešu un neformālās izglītības pieejamību ikvienam Aizkraukles novada iedzīvotājam mūža garumā, neatkarīgi no tā vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN* (euro)

1.stāva zāle

 Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē

1 stunda

3.31

0.70

4.01

3.stāva zāle

Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē

1 stunda

3.34

0.70

4.04

Telpu noma 1m2

Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē

1 stunda

0.05

0.01

0.06