Kontakti

Komitejas sastāvs:

Zane Romanova – komitejas priekšsēdētāja,
Einārs Zēbergs – priekšsēdētājas vietnieks,
Andris Zālītis,
Dainis Vingris,
Anita Ostrovska,
Uģis Rubenis,
Guntis Libeks,
Jurijs Maškovs,
Elita Kaņepēja.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja risina sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumus novadā.