Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 3 rezultāti
  Izsoles veids
  Mutiska izsole
  Sākumcena
  1347.07
  Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Noliktava”, kadastra numurs 32780070292, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32780070292, 0,69 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 32780070292001 – 605,9m2 platībā, Seces pagastā, Aizkraukles novadā.

  ♦ Izsoles sākumcena – 10577,23 eur
  ♦ Izsoles dalības maksa – 20,00 euro
  ♦ Izsoles solis – 100,00 euro
  ♦ Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

  Izsole notiks 2022. gada 9. martā plkst. 15:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes 1.stāva mazā zāle. (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).
  Izsolei var pieteikties Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 2022. gada 8. marta plkst. 10.00. (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

  Izsoles noteikumus var izlasīt: Aizkraukles novada pašvaldībā interneta mājas lapā: www.aizkraukle.lv, sadaļā “Jaunais novads – Izsoles”.
  Izsoles veids
  Atklāta rakstiska izsole
  Sākumcena
  10577