Kontakti

Komitejas sastāvs:

Leons Līdums – priekšsēdētājs,
Uldis Dzērve,
Gatis Gūtmanis,
Jurijs Maškovs,
Andris Zālītis,
Elita Kaņepēja,
Evija Vectirāne,
Jānis Sarmis Bajinskis,
Aivars Miezītis,
Dainis Vingris,
Arvis Upīts,
Einārs Zēbergs,
Dāvis Kalniņš,
Ingūna Grandāne,
Uģis Rubenis,
Guntis Libeks,
Aigars Lukss.

 

Domes finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja izveidota, lai risinātu novada sociāli ekonomiskās problēmas un jautājumus, lai finanšu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām programmām.
Deputāti norunāja, ka sakarā ar to, ka no rajona padomes tiek pārņemta slimnīca, arī veselības aprūpes jautājumos iedziļināsies Finanšu komiteja.