Kontakti

Darbinieki

Domes finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja izveidota, lai risinātu novada sociāli ekonomiskās problēmas un jautājumus, lai finanšu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām programmām.
Deputāti norunāja, ka saistībā ar to, ka no rajona padomes tiek pārņemta slimnīca, arī veselības aprūpes jautājumos iedziļināsies Finanšu komiteja.

Komitejas sastāvs:

Leons Līdums

Leons Līdums

Komitejas priekšsēdētājs
Uldis dzērve

Uldis Dzērve

Domes deputāts
Gatis Būtmanis

Gatis Gūtmanis

Domes deputāts
Jurijs Maškovs

Jurijs Maškovs

Domes deputāts
Andris Zālīis

Andris Zālītis

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Elita Kaņepēja

Elita Kaņepēja

Domes deputāte
Evija Vectirāne

Evija Vectirāne

Domes deputāte
Jānis Sarmis Bajinskis

Jānis Sarmis Bajinskis

Domes deputāts
Aivars Miezītis

Aivars Miezītis

Domes deputāts
Dainis Vingris

Dainis Vingris

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Arvis upīts

Arvis Upīts

Domes deputāts
Einārs Zēbergs

Einārs Zēbergs

Domes deputāts
Dāvis Kalniņš

Dāvis Kalniņš

Domes deputāts
Ingūna Grandāne

Ingūna Grandāne

Domes deputāte
Uģis Rubenis

Uģis Rubenis

Domes deputāts
Guntis Libeks

Guntis Libeks

Domes deputāts
Aigars Lukss

Aigars Lukss

Domes deputāts