Kontakti

vk [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Ulrika Britāne

Komisijas priekšsēdētāja
ulrika.britane [at] aizkraukle.lv

Iveta Krastiņa

Komisijas locekle
vk [at] aizkraukle.lv

Regīna Grigoroviča

Komisijas locekle
vk [at] aizkraukle.lv

Vairis Kusiņš

Komisijas loceklis
vk [at] aizkraukle.lv

Mārīte Vēvere

Komisijas locekle
vk [at] aizkraukle.lv

Saulcerīte Blūzmane

Komisijas locekle
saulcerite.bluzmane [at] aizkraukle.lv

Andris Golovackis

Komisijas loceklis
vk [at] aizkraukle.lv

Ingrīda Krēsliņa

Komisijas locekle
ingrida.kreslina [at] aizkraukle.lv

Santa Novikova

komisijas locekle
santa.novikova [at] aizkraukle.lv

Vēlēšanu komisija ir pastāvīga pašvaldības iestāde "Aizkraukles novada Vēlēšanu komisija" darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku.