Aizkraukles novada pašvaldības rekvizīti maksājumiem:

Reģistrācijas Nr.: 90000074812

AS SEB banka
Kods UNLALV2X,
Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2

AS Swedbank
Kods HABALV22,
Konts LV18 HABA 0551 0006 4775 0

Aizkraukles novada pašvaldības ziedojumu konts:

AS Swedbank
Kods HABALV22,
Konts LV66 HABA 0551 0431 2231 3

 

Ieeja ēkā personām ar kustību traucējumiem atrodas Lāčplēša ielā 1, kur ir izveidota uzbrauktuve. Ēkas 1.stāvā atrodas arī personām ar kustību traucējumiem pielāgota tualetes telpa.

Aizkraukles novada pašvaldības domes vadība

Leons Līdums

Leons Līdums

Domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris

Dainis Vingris

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Andris Zālīis

Andris Zālītis

Domes priekšsēdētāja vietnieks