Apkalpojamā teritorija Asenizatora nosaukums Asenizatora juridiskā adrese Asenizatora kontaktinformācija
Pļaviņas
Aiviekstes pag. Klintaines pag. Vietalvas pag.
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads

+371 20245505 
komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Sērenes pag. Mazzalves pagasta pakalpojumu centra komunālā nodaļa Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

+371 29285972  serene@aizkraukle.lv

Mazzalves pag. Sērenes pagasta pakalpojumu centrs “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads +371 26320931 mazzalve@aizkraukle.lv
Aizkraukle un Aizkraukles pag. SIA "Aizkraukles ūdens" Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads +371 65122143

+371 65122156

udens.birojs@aizkraukle.lv
Pilskalnes pag. Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra komunālā nodaļa Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

+371 29437081
aina.vadzite@aizkraukle.lv

Neretas pag.

Neretas apvienības pārvaldes Neretas pagasta komunālā nodaļa

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

+371 65176580
rihards.truksa@aizkraukle.lv

Daudzeses pag. Sunākstes pag Daudzeses pagasta pakalpojumu centra komunālā nodaļa Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads +371 65141173
daudzese@aizkraukle.lv
Bebru pag. Kokneses pag. Bebru pagasta pakalpojumu centrs “Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles  novads +371 20016603
jolanta.masinska@aizkraukle.lv
Aizkraukles novads SIA "BioVide" Terēzes iela 8-3, Rīga, LV-1012

+371 24555511
liga@bio-vide.lv

Zalves pag. Zalves pagasta pakalpojumu centrs Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads +371 26432597
zalve@aizkraukle.lv
Aizkraukles novads SIA “Aizkraukles KUK” Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle

+371 29102856 info@kuk.lv

Aizkraukles novads SIA “RADESS Ltd” Ilūkstes iela 103/2-1, Rīga

+371 29211499 info@radess.lv

Aizkraukles novads SIA “AIRONI” Mēmeles iela 2G, Bauska

+371 25626260 info@aironi.lv

Skrīveru pagasts SIA “Skrīveru saimnieks” Daugavas iela 37, Skrīveri, Aizkraukles novads

+371 65197383

saimnieks@skriverusaimnieks.lv

Koknese, Kokneses pagasts SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” 1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads

+371 65161838

komunalie@inbox.lv