Apkalpojamā teritorija Asenizatora nosaukums Asenizatora juridiskā adrese Asenizatora kontaktinformācija
Pļaviņas
Aiviekstes pag. Klintaines pag. Vietalvas pag.
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas  iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads

+371 65133060
komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Sērenes pag. Mazzalves pagasta pakalpojumu centra komunālā nodaļa Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads

+371 26320931 mazzalve@aizkraukle.lv

Mazzalves pag. Sērenes pagasta pakalpojumu centrs “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads +371 29285972  serene@aizkraukle.lv
Aizkraukle un Aizkraukles pag. SIA  "Aizkraukles ūdens" Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads +371 65122143

+371 65122156

udens.birojs@aizkraukle.lv
Pilskalnes pag. Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra komunālā nodaļa Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads

+371 29437081
aina.vadzite@aizkraukle.lv

Neretas pag.

Neretas apvienības pārvaldes Neretas pagasta komunālā nodaļa

Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads

+371 65176580
rihards.truksa@aizkraukle.lv

Daudzeses pag. Sunākstes pag Daudzeses pagasta pakalpojumu centra komunālā nodaļa Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads +371 65141173
daudzese@aizkraukle.lv
Bebru pag. Kokneses pag. Bebru pagasta pakalpojumu centrs “Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles  novads +371 20016603
jolanta.masinska@aizkraukle.lv
Aizkraukles novads SIA Bio Vide Terēzes iela 8-3, Rīga, LV-1012

+371 24555511
liga@bio-vide.lv

Zalves pag. Zalves pagasta pakalpojumu centrs Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads +371 26432597
zalve@aizkraukle.lv