Aizkraukles novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā, apvienojot Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadus.

Novada kopējā platība ir 2274,3 km2.

Iedzīvotāju skaits - vairāk nekā 31 tūkstotis iedzīvotāju.

Novada administratīvais centrs ir Aizkraukles pilsēta.