Saistošie noteikumi

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU KOPĒJAIS REĢISTRS
(Lai skatītu noteikumus, atvērt saiti).

Par sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Aizkraukles novadā

Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Aizkraukles novadā

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā

Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Aizkraukles novadā

Par Aizkraukles novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem

Par vienreizēju pabalstu Aizkraukles novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā

Par 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2012/5 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Aizkraukles novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā

Aģentūras "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas"" nolikums