Kontakti

Darbinieki

Ilze Samsone

Nodaļas vadītāja
ilze.samsone [at] aizkraukle.lv

Inita Trakina

Galvenā grāmatvede
inita.trakina [at] aizkraukle.lv

Sandra Rizga

Vecākā ekonomiste
sandra.rizga [at] aizkraukle.lv

Ausma Zīlīte

Galvenā nodokļu administratore
ausma.zilite [at] aizkraukle.lv

Dace Savicka

Galvenā grāmatveža vietniece
dace.savicka [at] aizkraukle.lv

Ulrika Britāne

Galvenā grāmatveža vietniece
ulrika.britane [at] aizkraukle.lv

Santa Rimeiķe

Ekonomiste
santa.rimeike [at] aizkraukle.lv

Sandra Benko

Ekonomiste
sandra.benko [at] aizkraukle.lv

Krista Dzene

Ekonomiste
krista.dzene [at] aizkraukle.lv

Baiba Stiprā

Algu grāmatvede
baiba.stipra [at] aizkraukle.lv

Iveta Straume

Algu grāmatvede
iveta.straume [at] aizkraukle.lv

Kristīne Bērziņa

Algu grāmatvede
kristine.berzina [at] aizkraukle.lv

Dace Dzalbe

Algu grāmatvede
dace.dzalbe [at] aizkraukle.lv

Olga Leitlande

Nodokļu administratore
olga.leitlande [at] aizkraukle.lv

Jana Kupča

Nodokļu administratore
jana.kupca [at] aizkraukle.lv

Zane Āriņa

Nodokļu administratore, grāmatvede
zane.arina [at] aizkraukle.lv

Mārīte Bogopoļska

Nodokļu administratore, uzskaitvede
marite.bogopolska [at] aizkraukle.lv

Inese Berņa

Nodokļu administratore
inese.berna [at] aizkraukle.lv

Anda Šimanovska

Nodokļu administratore
anda.simanovska [at] aizkraukle.lv

Iveta Kaminska

Vecākā grāmatvede
iveta.kaminska [at] aizkraukle.lv

Solvita Bukša

Vecākā grāmatvede
solvita.buksa [at] aizkraukle.lv

Elita Začeste

Vecākā grāmatvede
elita.zaceste [at] aizkraukle.lv

Gaļina Grišuļonoka

Vecākā grāmatvede
galina.grisulonoka [at] aizkraukle.lv

Indra Skuja

Vecākā grāmatvede
indra.skuja [at] aizkraukle.lv

Iluta Krastiņa-Luķe

Vecākā grāmatvede
iluta.krastina.luke [at] aizkraukle.lv

Kristīna Gvozdeva

Grāmatvede
kristina.gvozdeva [at] aizkraukle.lv

Regīna Kosmačevska

Grāmatvede
regina.kosmacevska [at] aizkraukle.lv

Ilona Āboliņa

Grāmatvede
ilona.abolina [at] aizkraukle.lv

Mārīte Taškāne

Grāmatvede
marite.taskane [at] aizkraukle.lv

Ilze Osīte

Grāmatvede
ilze.osite [at] aizkraukle.lv

Inta Gabrūne

Grāmatvede
inta.gabrune [at] aizkraukle.lv

Daiga Jozēna

Grāmatvede
daiga.jozena [at] aizkraukle.lv

Laura Vorslava

Grāmatvede
laura.vorslava [at] aizkraukle.lv

Edīte Jāņkalne

Grāmatvede
edite.jankalne [at] aizkraukle.lv

Diāna Travina

Grāmatvede
diana.travina [at] aizkraukle.lv

Velta Pujāte

Grāmatvede
velta.pujate [at] aizkraukle.lv

Indra Gabrāne

Grāmatvede
indra.gabrane [at] aizkraukle.lv

Liene Māsāne

Uzskaitvede
liene.masane [at] aizkraukle.lv

Regīna Madelāne

Uzskaitvede
regina.madelane [at] aizkraukle.lv

Zanda Pauloviča

Uzskaitvede
zanda.paulovica [at] aizkraukle.lv

Aija Bražone

Uzskaitvede
aija.brazone [at] aizkraukle.lv

Līga Grudule

Uzskaitvede
liga.grudule [at] aizkraukle.lv

Inta Liepiņa

Uzskaitvede
inta.liepina [at] aizkraukle.lv