Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja" darbojas jau no 2008. gada. Tā ir vieta, kur jaunieši var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, līdzdarboties un realizēt savas idejas un aktivitātes.