Par jaunā Aizkraukles novada ģerboni tika apstiprināts iepriekšējais Aizkraukles novada ģerbonis.

Ģerboņa pamatā ir divas krāsas – tumši zilais fons simbolizē tāles plašumu un Daugavas dzelmes zilumu, bet sudrabotā josla – vēsturiskos Daugavas lokus. Ozolu lapas simbolizē Pļaviņu hidroelektrostacijas elektrostacijas turbīnas ratu. Ozollapu izkārtojumam ir līdzība ar turbīnas lāpstiņām, tām rotējot.

Trīs simetriski izveidotās zvaigznes simbolizē Latvijas vēsturiskos novadus: Vidzemi, Zemgali un Sēliju, kuru daļas veido Aizkraukles novadu.