Nedēļu pirms domes sēdes – katra mēneša otrajā ceturtdienā – notiek domes patstāvīgo komiteju sēdes.

Pašvaldību likumā, kurš ir spēkā kopš 2023. gada 1. janvāra, noteikts, ka domes komiteju sēžu protokoli un audio ieraksti tiek publicēti  pašvaldības mājaslapā.