Atbildīgā par jaunatnes darbu Aizkraukles novadā:

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv

Atbildīgā par jaunatnes darbu Neretas apvienībā:

Atbildīgā par jaunatnes darbu Jaunjelgavas apvienībā: 

Atbildīgā par jaunatnes darbu Pļaviņu apvienībā:

Atbildīgā par jaunatnes darbu Kokneses apvienībā:

Marika Apiņa

Vadītāja
marika.apina [at] aizkraukle.lv

Atbildīgā par jaunatnes darbu Skrīveru pagastā:

Diāna Smolkova

Jaunatnes darbiniece
diana.smolkova [at] aizkraukle.lv

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs ar struktūrvienībām

Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centrs, Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”
Skatīt vairāk