Zemes īpašnieki interesējas, pie kā pašvaldībā jāvēršas, ja privātpersonai piederošā teritorijā nepieciešams saskaņojums par ceļa zīmes novietošanu.

Aizkraukles novada pašvaldības saimnieciskās nodaļas būvinženieris Jānis Ozols informē, ka ar iesniegumu par ceļa zīmes ierīkošanu privātīpašnieki var vērsties gan sava pagasta pakalpojumu centrā vai apvienības pārvaldē, gan arī iesniegumu, kas adresēts būvinženierim, var sūtīt e-pastā: aizkraukle@pakalpojumucentri.lv .

Iesniegumu var rakstīt brīvā formā. Tam jāpievieno shēma un īpašuma apliecinājuma dokumenti.

Būvinženieris izvērtē iesniegtos dokumentus un sniegs atbildi.