1.  20.04.2023.
2.  20.04.2023.
3. 21.09.2023.
4. 21.09.2023.
5. 21.09.2023.
6. 19.10.2023.
7. 19.10.2023.
8. 19.10.2023.
9. 19.10.2023.
10. 16.11.2023.
11. 21.03.2024.
12. 16.11.2023.
13. 16.11.2023.
14. 16.05.2024.

 

Pakalpojuma veids Teritorija Mērvienība Cena bez PVN (eiro) PVN (eiro) Cena ar PVN (eiro) Apsaimiekotājs
sadzīves atkritumu apsaimniekošana Aizkraukles pilsēta un pagasts 18,37 3,86 22,23 SIA “Aizkraukles KUK”
Jaunjelgavas apvienība 20,32 4,27 24,59 SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
Neretas apvienība 22,48 4,72 27,20 SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
Skrīveru apvienība 18,14 3,81 21,95 SIA "Ķilupe"
Kokneses apvienība 18.39 3.86 22.25 SIA "Ķilupe"
Pļaviņu apvienība 21,33 4,48 25,81 SIA "Eco Baltia vide"
bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana Aizkraukles pilsēta un pagasts 11,02 2,31 13,33 SIA “Aizkraukles KUK”
Jaunjelgavas apvienība 12,19 2,56 14,75 SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
Neretas apvienība 13,49 2,83 16,32 SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
Skrīveru apvienība 10,88 2,28 13,16 SIA "Ķilupe"
Kokneses apvienība 11,03 2,32 13,35 SIA "Ķilupe"
Pļaviņu apvienība 12,80 2,69 15,49 SIA "Eco Baltia vide"