Aizkraukles Novada Vēstis

2021. gada 1. jūlijā apvienojās seši novadi, lai izveidotu Aizkraukles novadu ar administratīvo centru Aizkraukles pilsētā. Administratīvās reformas laikā tika apvienotas sešu pašvaldību pārvaldes, un 2021. gada 28. augustā savu ceļu pie novada iedzīvotājiem sāk pirmais Aizkraukles novada pašvaldības informatīvais izdevums, kura tapšanā piedalījās visu iepriekšējo novadu pašvaldību speciālisti.

Kopš 2022. gada augusta Aizkraukles novada pašvaldības informatīvais izdevums tiek izdots ar iedzīvotāju izvēlētu nosaukumu “Aizkraukles Novada Vēstis”. Iedzīvotāju aptaujā šis nosaukums guvis vislielāko atbalstu – par to balsojuši 60 jeb 34,3 procenti respondentu. Kopā aptaujā piedalījās 175 iedzīvotāji.

 

2024. gada pašvaldības informatīvā izdevuma arhīvs (pdf)