Kontakti

dzimtsaraksti [at] aizkraukle.lv

Darbinieki

Olita Sticere

Nodaļas vadītāja - Apmeklētājus pieņem Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās pulksten 9 – 13 un 14 – 18; trešdienās 10 – 13 un 14 – 19; piektdienās 8 – 13
olita.sticere [at] aizkraukle.lv

Kitija Balode

Nodaļas vadītāja vietniece - Apmeklētājus pieņem Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās pulksten 9 – 13 un 14 – 18; trešdienās 10 – 13 un 14 – 19; piektdienās 8 – 13
kitija.balode [at] aizkraukle.lv

Gunta Kalniņa

Nodaļas vadītāja vietniece - Apmeklētājus pieņem Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās pulksten 9 – 13 un 14 – 18; trešdienās 10 – 13 un 14 – 19; piektdienās 8 – 13
gunta.kalnina [at] aizkraukle.lv

Sarmīte Rode

Nodaļas vadītāja vietniece - Apmeklētājus pieņem Melioratoru ielā 1, Koknesē, pirmdienās 8 – 12 un 13 – 17; trešdienās 8 – 12; ceturtdienās 8 – 12 un 13 – 17
sarmite.rode [at] aizkraukle.lv

Vija Liepiņa

Nodaļas vadītāja vietniece - Apmeklētājus pieņem Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, pirmdienās 8 – 12 un 13 – 18; trešdienās 8 – 12 un 13 – 14; piektdienās 8 – 12 un 13 – 15
vija.liepina [at] aizkraukle.lv

Inga Jermuša

Nodaļas vadītāja vietniece - Apmeklētājus pieņem Rīgas ielā 1, Neretā, otrdienās 13 – 17; piektdienās 8 – 12
inga.jermusa [at] aizkraukle.lv

Inese Peļņika

Nodaļas vadītāja vietniece - Apmeklētājus pieņem Daugavas ielā 59, Skrīveros, pirmdienās 8 – 12 un 13 – 18; trešdienās 8 – 11; ceturtdienās 8 – 12 un 13 – 17
inese.pelnika [at] aizkraukle.lv