Saistošo noteikumu projekti un to paskaidrojuma raksti tiek publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.aizkraukle.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, saskaņā ar Pašvaldību likuma  46. panta trešo daļu.

Sabiedrības viedokļi noteiktajā termiņā jāiesūta e-pastā dome@aizkraukle.lv, vēlāk iesniegtie viedokļi netiks vērtēti.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Viedokļa iesniegšanas periods

19.09.2023 - 03.10.2023
21.08.2023 - 01.09.2023
31.07.2023 - 14.08.2023
11.07.2023 – 25.07.2023

Grozījumi Aizkraukles novada domes 15.09.2022. saistošajos noteikumos Nr.2022/27 “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Aizkraukles novadā”

Paskaidrojuma raksts

19.04.2023 - 03.05.2023

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldīb

 

Paskaidrojuma raksts 19.04.2023 - 03.05.2023

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos nr.2022/26 "Par tirdzniecību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās Aizkraukles novadā

 

Paskaidrojuma raksts 24.03.2023 - 11.04.2023

Par Aizkraukles novada mobilās lietotnes izmantošanas un personalizētās iedzīvotāja kartes izsniegšanas un lietošanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā

  20.02.2023 - 06.03.2023
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu Aizkraukles novadā

Paskaidrojuma raksts

17.01.2023 - 31.01.2023
Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Aizkraukles novadā

Paskaidrojuma raksts

17.01.2023 - 31.01.2023
13.06.2023.-27.06.2023.
13.06.2023.-27.06.2023.