Saistošo noteikumu projekti un to paskaidrojuma raksti tiek publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.aizkraukle.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, saskaņā ar Pašvaldību likuma  46. panta trešo daļu.

Sabiedrības viedokļi noteiktajā termiņā jāiesūta e-pastā dome@aizkraukle.lv, vēlāk iesniegtie viedokļi netiks vērtēti.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Viedokļa iesniegšanas periods

29.05.2024 - 12.06.2024
22.04.2024 - 06.05.2024
19.04.2024 - 03.05.2024
17.04.2024 - 01.05.2024
27.03.2024 - 10.04.2024
20.03.2024 - 03.04.2024
05.03.2024 - 19.03.2024
19.02.2024 - 04.03.2024
19.02.2024 - 04.03.2024
14.02.2024 - 28.02.2024
30.01.2024 - 13.02.2024
27.11.2023 - 11.12.2023
24.11.2023 - 08.12.2023
08.11.2023 - 22.11.2023
25.10.2023 - 08.11.2023
24.10.2023 - 07.11.2023
17.10.2023 - 31.10.2023
19.09.2023 - 03.10.2023
21.08.2023 - 01.09.2023
31.07.2023 - 14.08.2023
11.07.2023 – 25.07.2023

Grozījumi Aizkraukles novada domes 15.09.2022. saistošajos noteikumos Nr.2022/27 “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Aizkraukles novadā”

Paskaidrojuma raksts

19.04.2023 - 03.05.2023

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldīb

 

Paskaidrojuma raksts 19.04.2023 - 03.05.2023

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos nr.2022/26 "Par tirdzniecību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās Aizkraukles novadā

 

Paskaidrojuma raksts 24.03.2023 - 11.04.2023

Par Aizkraukles novada mobilās lietotnes izmantošanas un personalizētās iedzīvotāja kartes izsniegšanas un lietošanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā

  20.02.2023 - 06.03.2023
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu Aizkraukles novadā

Paskaidrojuma raksts

17.01.2023 - 31.01.2023
Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Aizkraukles novadā

Paskaidrojuma raksts

17.01.2023 - 31.01.2023
13.06.2023.-27.06.2023.
13.06.2023.-27.06.2023.