No 2020.gada 1. janvāra Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā BIS www.bis.gov.lv Tā ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).

Aizkraukles novada būvvalde

buvvalde [at] aizkraukle.lv