Karte izveidota ar mērķi vienuviet apkopot visas uzņēmējiem pieejamās ēkas un teritorijas pirkšanai vai nomāšanai. Katram objektam aprakstā pievienota sīkāka informācija un ir pievienotas arī fotogrāfijas. Kartei ir izveidoti trīs slāņi:

  1. Privātpersonām piederošie nekustamie īpašumi. Īpašnieku kontaktinformācija atrodama pie katra kartē esošā objekta.
  2. Aizkraukles novada pašvaldībai piederošie īpašumi. Plašāka informācija pieejama sazinoties ar Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciālistēm Elitu Kaņepēju, tālrunis +371 27873332, e-pasts: elita.kanepeja@aizkraukle.lv, vai Jogitu Baltmani, tālrunis +371 20267286, e-pasts: jogita.baltmane@aizkraukle.lv
  3. Izsolēs izsludinātie īpašumi. Šajā slānī redzami pašvaldībai piederošie īpašumi, par kuriem šobrīd ir izsludināta izsole. Pie katra no objektiem pievienota saite, kuru atverot redzama plašāka informācija par izsoli.
Nekustamo īpašumu karte investoriem

Ja jūsu rīcībā ir telpas vai zemes īpašumi, kurus vēlaties iznomāt vai pārdot, lūdzam aizpildīt nekustamā īpašuma reģistrēšanas anketu par jūsu piedāvāto nekustamā īpašuma objektu un nosūtīt Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciālistēm Elitai Kaņepējai, tālrunis +371 27873332, e-pasts: elita.kanepeja@aizkraukle.lv, vai Jogitai Baltmanei, tālrunis +371 20267286, e-pasts: jogita.baltmane@aizkraukle.lv