Datums 5. marts, 2024
Laiks15.00
Vieta Jaunjelgava, Lāčplēša iela 11
darba grupas teritorijas plānojuma izvērtēšanai

Turpinās darbs Aizkraukles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, un martā pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz sanāksmēm, lai pārrunātu un uzklausītu viedokļus par iespējamiem risinājumiem, strādājot pie teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un visa novada funkcionālo zonējumu. Sanāksmes tiks organizētas katrā novada pārvaldē.

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties darba grupā 5. martā pulksten 15.00 Jaunjelgavas apvienības pārvaldē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā).

Ja ir kādi komentāri vai jautājumi par Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, lūdzam tos adresēt Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: icircene@inbox.lv, tālrunis +371 28323046.