Datums 20. marts, 2024
Laiks10.30
Vieta Skrīveru pagasts, Daugavas iela 59, Skrīveri
darba grupas teritorijas plānojuma izvērtēšanai

Turpinās darbs Aizkraukles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, un martā pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz sanāksmēm, lai pārrunātu un uzklausītu viedokļus par iespējamiem risinājumiem, strādājot pie teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un visa novada funkcionālo zonējumu. Sanāksmes tiks organizētas katrā novada pārvaldē.

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties darba grupā 20. martā pulksten 10.30 Skrīveru pagasta pārvaldē (Daugavas ielā 59, Skrīveros).

Ja ir kādi komentāri vai jautājumi par Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, lūdzam tos adresēt Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: icircene@inbox.lv, tālrunis +371 28323046.