Datums 22. aprīlis, 2024
Laiks18.30
Vieta Aizkraukle, Aizkraukles Kultūras centrs
sabiedriskā apspriešana

Vides pārraudzības valsts birojs 2024. gada 18. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/5/2024 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ierosinātajai darbībai – vēja parka būvniecībai Aizkraukles novada Aizkraukles un Kokneses pagastos.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks no 2024. gada 9. aprīļa līdz 7. maijam, savukārt klātienes sanāksmes paredzētas 22. aprīlī pulksten 15.00 Aizkraukles novada un Kokneses Tūrisma informācijas centrā (1905. gada iela 7, Koknese) un pulksten 18.30 Aizkraukles Kultūras centra mazajā zālē (Spīdolas iela 2, Aizkraukle).

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja tīmekļvietnē, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrā Aizkraukles pagastā, Kalna ielā 20 un Kokneses apvienības pārvaldē Koknesē, Melioratoru ielā 1.