Datums 12. jūnijs, 2024
Laiks14.00
Vieta Tiešsaiste
darba grupas sanāksme

Šī gada 12. jūnijā pulksten 14.00 attālināti notiks darba grupas sanāksme ar teritorijas plānojuma izstrādātājām ‒ projekta vadītāju Ilzi Circeni un ainavu arhitekti Lauru Hrisanfovu par ainaviski vērtīgām teritorijām, to nosacījumiem un priekšlikumu izstrādi Aizkraukles novada teritorijas plānojumam.

Aicinām interesentus piedalīties attālināti “MS Team” sanāksmē, lai izteiktu priekšlikumus!

Lūgums pārsūtīt saiti arī citām ieinteresētajām personām, kuras var dot vērtīgu informāciju par teritorijas plānojumā iekļaujamajām ainavu teritorijām!

Sapulces ID: 381 798 391 408

Ieejas kods: Ez9aMU