Tīmekļa vietne: http://www.pbams.lv/

Programmas

  • klavierspēle
  • ģitāras spēle
  • akordeona spēle
  • vijoles spēle
  • pūšamo instrumentu spēle
  • kokles spēle
  • vokālā mūzika – kora klase
  • teorētiskās disciplīnas

Pabeidzot skolu, audzēkņi saņem mūzikas skolas beigšanas apliecību par apgūto izglītības programmu. Audzēkņiem ir iespēja iestāties un turpināt muzikālo izglītību.