Aizkraukles medicīnas centrs logo

Tīmekļa vietne: https://www.amc.lv/

Dibināta 1961. gadā.


Pamatkapitāla lielums: EUR 1 474 088
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 71%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš