Sēdes protokols

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
256  
257  
258  
259  
260
261  
262 Par Jaunjelgavas novada pašvaldības 2021.gada slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu  
263  
264  
265  
266