Sēdes protokols

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
256  
257  
258  
259  
260
261  
262  
263  
264  
265  
266