2022. gada 13. oktobra domes ārkārtas sēdes protokols

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

627

1

 

628

2