Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
276 1  
277 2  
278 3  
279 4

 

280 5

Saistošie noteikumi Nr.2022/13 “Grozījumi Aizkraukles novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr.2022/3 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2022.gadam””

 

281 6

 

     

 

282 7
283 8
284 9
285 10  
286 11  
287 12  
288 13  
289 14  
290 15  
291 16  
292 17  
293 18  
294 19  
295 20  
296 21  
297 22  
298 23  
299 24
300 25
301 26
302 27  
303 28  
304 29  
305 30  
306 31  
307 32  
308 33  
309 34  
310 35  
311 36  
312 37  
313 38  
314 39
315 40  
316 41  
317 42
318 43
319 44  
320 45  
321 46  
322 47  
323 48  
324 49  
325 50  
326 51  
327 52
328 53  
329 54
330 55
331 56
332 57
333 58  
334 59  
335 60  
336 61  
337 62  
338 63
339 64  
340 65  
341 66
342 67
343 68
344 69
345 70
346 71
347 72
348 73  
349 74    
350 75  
351 76  
352 77  
353 78  
354 79