Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
1

 

2
3

 

4  
5
6  
7  
8
9

 

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18
19
20
21
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30
31  
32  
33
34  
35  
36
37  
38  
39  
40  
41