Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
191 1  
192 2  
193 3  
194 4  
195 5  
196 6  
197 7  
198 8  
199 9

 

200 10
201 11

 

202 12
203 13
204 14  
205 15  
206 16  
207 17  
208 18
209 19  
273 20  
210 21

 

211 22  
212 23  
213 24  
  25 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Lāčplēša ielā **-**, Aizkraukle, Aizkraukles novads  
  26 Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai Lāčplēša iela **-**, Aizkraukle, Aizkraukles novads  
214 27  
215 28  
216 29  
217 30  
218 31  
219 32  
220 33  
221 34  
222 35  
223 36  
224 37  
225 38  
226 39  
227 40  
228 41
229 42
230 43
231 44  
232 45
233 46
234 47
235 48  
236 49  
237 50  
238 51
239 52  
240 53

 

241 54  
242 55  
243 56  
244 57  
245 58
246 59
247 60
248 61
249 62
250 63

 

251 64  
252 65  
253 66  
254 67
255 68  
256 69  
257 70
258 71  
259 72  
260 73  
261 74
262 75
263 76
264 77  
265 78
266 79
267 80
268 81  
269 82  
270 83  
271 84
272 85
  86 Pašvaldības izpilddirektora ziņojums