Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
356 1
357 2

Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta "Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai

 
358 3

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā” realizācijai

 
359 4

Par pašvaldības atbalstu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem

 
360 5

Par izmaiņām Aizkraukles novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā