Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
428 1  
429 2

 

430 3

 

431 4  
432 5  
433 6  
434 7  
435 8  
436 9  
437 10