Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

372

1

 

373

2

 

374

3

  

375

4

376

5

 

377

6

 

378

7

 

379

8

 

 

9

Par Aizkraukles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Nr.2023/1 grozījumu apstiprināšanu

Atlikts

 

380

10

 

381

11

 

382

12

 

383

13

 

384

14

 

385

15

 

386

16

 

387

17

388

18

 

389

19

 

390

20

 

391

21

 

392

22

 

393

23

 

394

24

 

395

25

 

396

26

397

27

398

28

399

29

 

400

30

 

401

31

 

402

32

 

403

33

 

404

34

405

35

 

406

36

 

407

37

 

408

38

 

409

39

 

410

40

 

411

41

412

42

 

413

43

 

414

44

 

415

45

416

46

417

47

418

48

419

49

420

50

421

51

422

52

 

423

53

 

424

54

 

425

55

 

426

56

427

57

428

58

429

59

 

430

60

 

431

61

432

62

 

433

63

434

64

 

435

65

 

Sēdes slēgtā daļa:

 

436

66

Par Aizkraukles novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas 2023.gada 25.maija lēmuma apstiprināšanu