Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

828

1.

Slēgtās sēdes jautājums:

Par Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu

 

  2.

Informatīvais jautājums:

Pārskats par Aizkraukles novada pašvaldības NVO programmas finansiālajiem projektiem
 
829 3.  
830 4.

 

831 5.

 

832 6.

 

833 7.

 

834 8.

 

835 9.

 

836 10.
837 11.
838 12.  
839 13.
840 14.
841 15.  
842 16.  
843 17.  
844 18.  
845 19.  
846 20.
847 21.
848 22.
849 23.
850 24.
851 25.  
852 26.  
853 27.  
854 28.  
855 29.  
856 30.  
857 31.  
858 32.  
859 33.  
860 34.  
861 35.
862 36.  
863 37.  
864 38.  
865 39.  
866 40.  
867 41.  
868 42.  
869 43.  
870 44.
871 45.
872 46.
873 47.
874 48.
875 49.
876 50.
877 51.
878 52.
879 53.  
880 54.
881 55.
882 56.  
883 57.  
884 58.
885 59.
886 60.  
887 61.
888 62.
889 63.
890 64.

 

891 65.  
892 66.  
893 67.  
894 68.
895 69.

 

896 70.

 

897 71.  
898 72.  
899 73.  
900 74.  
901 75.  
902 76.  
903 77.  
904 78.  
905 79.  
906 80.  
907 81.  
908 82.  
909 83.  
910 84.  
911 85.

 

912 86.  
913 87.
914 88.
915 89.
916 90.
917 91.  
918 92.  
919 93.

 

920 94.

 

921 95.  
922 96.
923 97.
924 98.  
925 99.  
926 100.  
927 101.