Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

 

1.

Balsojums par 16.05.2024.sēdes darba kārtību

 

333 2.  
334 3.  
344 4.  
335 5.  
336 6.

 

337 7.

 

338 8.
  9.

Par Aizkraukles novada pašvaldības noteikumu vienotas pieejas īstenošanai pirmsskolas izglītības iestāžu personāla resursu plānošanā apstiprināšanu

Atlikts
 
339 10.
340 11.  
341 12.  
342 13.  
  14.

Par sadarbības līguma noslēgšanu

Noraidīts
 
343 15.
345 16.
346 17.
347 18.
348 19.
349 20.
350 21.
351 22.  
352 23.  
353 24.  
354 25.  
355 26.  
356 27.  
357 28.  
358 29.  
359 30.    
360 31.  
361 32.  
362 33.  
363 34.  
364 35.  
365 36.  
366 37.
367 38.
368 39.
369 40.
370 41.
371 42.
372 43.
373 44.
374 45.
375 46.
376 47.
377 48.
378 49.  
379 50.
380 51.
381 52.
382 53.
383 54.  
384 55.  
385 56.
386 57.

 

387 58.  
388 59.
389 60.
390 61.  
391 62.  
392 63.  
393 64.  
394 65.  
395 66.
396 67.

 

397 68.

 

398 69.
399 70.
400 71.  
401 72.  
402 73.
403 74.  
404 75.
405 76.
406 77.  
407 78.
332 79.  
408 80.