Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

 

1.

Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu ziņojums par 2023.gada pārskatiem

 

  2. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu (iniciatīva “Par Aizkraukles novadu bez bīstamo atkritumu un citu atkritumu dedzināšanas”)  
259 3.  
260 4.
261 5.
262 6.

 

 

263 7.
264 8.
265 9.
266 10.  
267 11.

 

268 12.  
269 13.  
270 14.  
271 15.
272 16.
273 17.
274 18.
275 19.
276 20.
277 21.  
278 22.  
279 23.
280 24.  
281 25.  
282 26.  
283 27.
284 28.
285 29.
286 30.
287 31.  
288 32.  
289 33.  
290 34.  
291 35.  
292 36.  
293 37.
294 38.
295 39.
296 40.
297 41.
298 42.
299 43.
300 44.
301 45.
302 46.
303 47.
304 48.
305 49.
306 50.  
307 51.
308 52.  
309 53.  
310 54.  
  55.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Anemones 13", Sērenes pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanas uzsākšanu

Noraidīts
 
311 56.  
312 57.  
313 58.
314 59.  
315 60.
316 61.  
317 62.  
318 63.  
319 64.
320 65.
321 66.
322 67.  
323 68.  
324 69.  
325 70.  
326 71.  
327 72.  
328 73.
329 74.  
330 75.  
331 76.