Nosaukums Pieņemti
   
01.07.2021
09.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
19.08.2021
19.08.2021
16.09.2021
16.09.2021
16.09.2021
21.10.2021
21.10.2021
(Pielikums) 21.10.2021
21.10.2021
21.10.2021
21.10.2021
21.10.2021
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
16.12.2021
20.01.2022
04.02.2022
Saistošie noteikumi Nr.2022/5 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas 17.02.2022
17.03.2022
17.03.2022
17.03.2022
 

 

17.03.2022