Saistošo noteikumu projekti un to paskaidrojuma raksti tiek publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.aizkraukle.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, saskaņā ar Pašvaldību likuma  46. panta trešo daļu.


Sabiedrības viedokļi no 2023. gada 24. marta līdz 11. aprīlim jāiesūta e-pastā dome@aizkraukle.lv, vēlāk iesniegtie viedokļi netiks vērtēti. 

Saistošie noteikumi

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU KOPĒJAIS REĢISTRS
(Lai skatītu noteikumus, atvērt saiti).