SIA "Aizkraukles siltums" ēka, ieejas vārti, bruģēts celiņš bez paaugstinājumiem

Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AIZKRAUKLES SILTUMS” ir energoapgādes komersants, kas darbojas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegto licenču pamata. Uzņēmumam pieder licence siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un realizācijai Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā.

Produkcija, ko ražo un pārdod uzņēmums ir siltumenerģija. Pārdotās siltumenerģijas daudzumu patērētājiem uzskaita siltumenerģijas skaitītāji, kas uzstādīti saskaņā ar 2008.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.


Pamatkapitāla lielums: EUR 1 057 946
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš