SIA "Aizkraukles ūdens" ēka un ieeja

Aizkraukles pilsētas un pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecību apkalpo Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles ūdens”.

Tīmekļa vietne: www.aizkrauklesudens.lv

Galvenie komercdarbības veidi:

  • ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (NACE 36);
  • notekūdeņu savākšana un apstrāde (NACE 37).

Papildu pakalpojumi:

  • ūdensvadu un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts;
  • ūdens mērītāju uzstādīšana un nomaiņa;
  • zemes rakšanas darbi;
  • ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālo tīklu cauruļvadu tīrīšana, skalošana;
  • ūdensapgādes sistēmu dezinficēšana;
  • nosēdrezervuāru un tualešu izvešana;
  • notekūdeņu dūņu piegāde lauksaimniecībā izmantojamo augšņu mēslošanai.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 536 925
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš


 

SIA “Aizkraukles ūdens”

udens.birojs [at] aizkraukle.lv