SIA "Lauma-A" logo

Namu apsaimniekošana Aizkrauklē. Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšana un apsaimniekošana.

Tīmekļa vietne:  www.lauma-a.lv

Pamatdarbība

  • Māju pārvaldīšanas pakalpojumi – komunālo pakalpojumu piegādes organizēšana, norēķinu administrēšana, finanšu plānošana, ēku konstrukciju tehniskā uzraudzība, apsaimniekošanas plānu sagatavošana, kopīpašnieku sapulču organizēšana, labiekārtošanas, remonta un būvdarbu vadība.
  • Māju tehniskā uzturēšana (sīkie remonta darbi) – māju konstruktīvo elementu uzturēšana un remonts.
  • Inženierkomunikāciju un iekārtu uzturēšana uzturēšana (apkopes, regulēšana, sīkie remonta darbi) – elektrosistēmu uzturēšana, apgaismojuma sistēmas uzturēšana, ūdens un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, ventilācijas sistēmas un liftu uzturēšana.
  • Namīpašumu sanitārā uzturēšana – teritorijas ikdienas uzkopšana, zālāju pļaušana, lapu vākšana, sniega tīrīšana, apledojuma likvidēšana.
  • Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas avārijas dienesta pakalpojumu nodrošināšana.

Papildu darbība

Uzņēmumā tiek veikti arī citi, ar konkrētu māju pārvaldīšanas līgumiem nesaistīti, darbi, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar Aizkraukles novada pašvaldību, kā arī citām juridiskajām personām.


Pamatkapitāla lielums: EUR 209 933
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš


 

SIA “Lauma A”

lauma [at] aizkraukle.lv