Tīmekļa vietnehttps://apsakumskola.wixsite.com/apss

Programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 4. klase) programma, programmas kods 11011111

  • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 1105611

  • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 11015911

Interešu izglītība

  • 1. - 4. klases masu koris

  • 1. klases tautisko deju kolektīvs

  • 2. - 4. klases tautisko deju kolektīvs

  • sporta pulciņš

  • peldēšanas apmācība