AS "Cata" logo

Tīmekļa vietne: https://www.cata.lv/


Pamatkapitāla lielums: EUR 1 416 049.60
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 1.26%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš