Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizāciju, bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Skrīveru bērnu bibliotēka

skriverubbiblioteka [at] aizkraukle.lv