Programmas:

  • Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 

Programmā iekļautas:

  • Logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem
  • Līnijdeju nodarbības (5-6 gad.bērniem)
  • Bērnu vokālā ansambļa nodarbības