Bērnu vokālais ansamblis

Ansamblī dzied bērn jau sākot no pirmsskolas vecuma.

Bērnu vokālā ansambļa repertuārs- interesants, aizraujošs. Dziesmu izvēle notiek mācību procesa laikā, vērojot bērnu muzikālo spēju un vokālo iemaņu izaugsmi.

Bērnu ansamblis piedalās kultūras centra rīkotajos pasākumos, labprāt ar savu dziedāšanu priecē novada ļaudis.

 

Mēģinājumi notiek otrdienās no 17.30 līdz 18.15.

Vadītāja: Linda Babre
tālrunis: +37126404418
e-pasts: lindaz7@inbox.lv