Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 28. aprīlim plkst. 12.00

Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā "Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem" nodarbību vadīšana ESF Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/019; "Koknese-veselīgākā vide visiem!" (projekta AND/CA/2022/25) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 28. aprīlis plkst. 12.00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. +37127298666, e-pasts ieva.rusina@aizkraukle.lv.

 

Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/019 „Koknese-veselīgākā vide visiem!” norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Eiropas Sociālā fonda logo