Pasūtītājs
SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
2024. gada 23. aprīlim plkst. 12.00

Pasūtītājs – SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.48703001147, juridiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, e-pasts: komunalie@koknese.lv.

Iepirkuma nosaukums – „Kurināmās šķeldas piegāde 2024/2025. gada apkures sezonai”, ID nr. KKP/2024/2/CA.

Kontaktpersona – SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Ziedonis Vilde, tālr. +371 29806890, e-pasts: ziedonis.vilde@aizkraukle.lv.

Iepirkuma priekšmets – Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” vajadzībām 2024./2025. gada apkures sezonai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildes (piegādes) vieta:

  • Katlumāja, Parka iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113.
  • Šķeldas šķūnis “Rogas”, Kokneses pagasts, Aizkraukles nov., LV-5113

Iesniegšanas termiņš - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: komunalie@koknese.lv līdz 2024. gada 23. aprīlim plkst. 12.00. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.